ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดี ทช. ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้อนุสาวรีย์ท่านบรรหาร จ.สุพรรณบุรี

อธิบดี ทช. ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้อนุสาวรีย์ท่านบรรหาร จ.สุพรรณบุรี

     วันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พิธีวางพวงดอกไม้อนุสาวรีย์ท่านบรรหาร ศิลปอาชา เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของท่านบรรหาร ในโอกาสนี้นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย. เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธี
    โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความสำคัญของสถานที่ต่างๆ ให้คณะผู้เข้าร่วมงานได้ทราบ พร้อมนำคณะผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อีกทั้งเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์ เยี่ยมชมหมู่บ้านลี่เจีย (หมู่บ้านมังกรสวรรค์) รวมถึงสักการะพระพุทธบัญชา