ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ?กระทรวง ทส. ในพื้นที่ จ.ตราด

รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ?กระทรวง ทส. ในพื้นที่ จ.ตราด

     วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ?และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนคณะผู้บริหาร?ระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อ.เมือง จ.ตราด จากนั้น รมว.ทส. ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน โดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญๆ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะบนเกาะ การจัดการน้ำเสีย การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล และการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น