ข่าวประชาสัมพันธ์

"รมว.ทส." ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเครือข่ายฯ พร้อมเยี่ยมชมระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน และหาดทรายดำ จ.ตราด

"รมว.ทส." ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเครือข่ายฯ  พร้อมเยี่ยมชมระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านเปร็ดใน และหาดทรายดำ จ.ตราด

     วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ  โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ และพบปะพูดคุยกับพี่น้องเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และทสม. ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานแปลงเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ การดำเนินงานบริเวณพื้นที่เกษตร น้ำจืดไล่น้ำเค็ม อีกทั้งเยี่ยมชมระบบนิเวศทางธรรมชาติศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชุมชนป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำ จ.ตราด