ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่คงเหลือภายหลังการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่คงเหลือภายหลังการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ท้องที่จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่คงเหลือภายหลังการดำเนินการตามโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาต..

อ่านต่อ
จำนวน 23 รายการ