ข่าวเด่น

 • กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

  กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

  วันที่ 4 ต.ค. 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สวพ. และ กอท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี พลเรือโทธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธาน ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ในที่ประชุมรองอธิบดี ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการด้านอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงานสนองพระดำริ 4 หน่วยงาน จำนวน 15 โครงการ พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งแผนแม่บทการอนุรักษ์พะยูน และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ประจำปี 2562 เบื้องต้นได้กำหนดจัดประชุมในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังได้พิจารณารายละเอียดการจัดกิจกรรมสัญจรภายใต้โครงการฯ ครั้งที่ 1จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งองค์ประธานโครงการจะมีการเสด็จไปเป็นประธานเปิดกิจกรรม

 • กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการเจรจาความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมง

  กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการเจรจาความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมง

  การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบสถานะการเจรจาความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมงในครั้งที่ผ่านมารวมทั้งหารือเพื่อรับทราบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อนำไปเจรจาความตกลงเรื่องการอุดหนุนประมง(Fisheries Subsidies) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ประเด็นที่หารือได้แก่ (1) IUU Fishing (2) overfished stocks (3) overcapacity & overfishing

 • ข่าวสารกิจกรรม ชาว กอท.

  เอกสารเผยแพร่