ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงพื้นที่เกาะล้าน เกาะสาก จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่ที่ดำเเนินการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเดินใต้ทะเล

ร่วมลงพื้นที่เกาะล้าน เกาะสาก จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่ที่ดำเเนินการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเดินใต้ทะเล
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ร่วมกับ สทช 2 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก พร้อมผู้แทนจาก ทสจ. ชลบุรี เมืองพัทยา และนักวิชาการจาก ม.บูรพาวิทยาเขตบางแสน ร่วมกันลงพื้นที่เกาะล้าน เกาะสาก จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่ที่ดำเเนินการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเดินใต้ทะเลและสำรวจสถานภาพแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการนำเสนอแนวทางการกำหนดมาตราการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับเมืองพัทยาและหน่วยงานในพื้นที่ในการกำหนดกรอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีนายอุกฤต สตภูมินทร์ ผอ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้แนวทางดำเนินการสำรวจของเจ้าหน้าที่