ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประเมินด้านสิ่งเเวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเเท่นผลิตเอราวัณอี

ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประเมินด้านสิ่งเเวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเเท่นผลิตเอราวัณอี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการประเมินด้านสิ่งเเวดล้อมจากการรื้อถอนโครงการรื้อถอนเเท่นผลิตเอราวัณอี เเละเเท่นหลุมผลิตเอราวัณอี เเละท่อขนส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล เเปลงสัมปทานหมายเลข 10 เเละ 12 ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด ณ ห้องประชุมหอวัง 2 โรงเเรมเซ็นทาราเเกนด์ ลาดพร้าว  โดยมีนายวิศรุต ตั้งสุนทรขัณฑ์ เป็นประธานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในที่ประชุมวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมการกำกับดูเเลการรื้อถอน เเละการประเมินด้านสิ่งเเวดล้อมจากการรื้อถอน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง