ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้ขาเเท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม

จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้ขาเเท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจเเละผลิต จำกัด เเละจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการใช้ขาเเท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาเเท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง ชั้น 8 เเละผ่านระบบ VDO conference โดยที่ประชุมได้นำเสนอภาพรวมการจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่น   ผลการดำเนินโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เเละหารือการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองตาม พรบ.ทช รวมไปถึงเเผนการดำเนินงานโครงการในปี 2564-2565