ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการจัดวางวัสดุคอนกรีตแบบจำลองรูปทรงปะการังธรรมชาติในพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

ติดตามผลการจัดวางวัสดุคอนกรีตแบบจำลองรูปทรงปะการังธรรมชาติในพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 15 - 16 มกราคม 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้ดำเนินการติดตามผลการจัดวางวัสดุคอนกรีตแบบจำลองรูปทรงปะการังธรรมชาติในพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต โดยได้จัดวางวัสดุคอนกรีตเพื่อทดลองรูปแบบวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งการติดตามผลในครั้งนี้ เป็นการติดตามหลังการจัดวาง ระยะ 6 เดือน ผลการติดตามพบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังดอกกะหล่ำ เฉลี่ย 5 โคโลนีต่อแท่ง พบสัตว์เกาะติดบนวัสดุได้แก่ เม่นทะเล ปลิงทะเล ปูเสฉวน และปลาที่เข้าไปอยู่อาศัยบริเวณวัสดุ เช่น ปลานกขุนทอง ปลานกแก้ว  ปลาสลิดหิน ปลาสลิดทะเล ปลาทราย เป็นต้น ทั้งนี้จะดำเนินการติดตามผลเป็นระยะต่อไป