ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำประมงอวนลอยที่มีผลกระทบกับแนวปะการังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำประมงอวนลอยที่มีผลกระทบกับแนวปะการังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สทช. 4 ) ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อพบปะหารือกับผู้แทนกลุ่มประมงอวนลอย พื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงอวนลอยที่มีผลกระทบกับแนวปะการัง และลดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงและกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว จากการหารือกลุ่มประมงอวนลอยยินดีให้ความเข้าร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่กับหน่วยงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  การรวบรวมข้อมูลพื้นที่ทำประมง และทำข้อเสนอเขตทำการประมงโดยเครื่องมืออวน รวมทั้งจะรวมกลุ่มขอยื่นจดทะเบียนเป็นชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สทช.4)  มอบหมายให้หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะเต่า ดำเนินการต่อไป