ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหารือแนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำกับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวเกาะเต่า

ร่วมหารือแนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำกับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวเกาะเต่า

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยาทางทะเล (สทช.4) หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะพะงัน (เกาะเต่า) ร่วมหารือแนวทางการกำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำกับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวเกาะเต่า ชมรมครูสอนดำน้ำคนไทย เกี่ยวกับแนวทางการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่เกาะเต่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนักท่องเที่ยวเพื่อปลูกฟื้นฟูปะการัง หลักสูตรครูดำน้ำสอนปลูกปะการัง และจะนำผลข้อมูลไปประกอบการจัดทำแนวทางและมาตรฐานการส่งเสริมการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำเพื่อฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะเต่า