ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมทดสอบระบบติดตามทุ่นผูกเรือ (แอปพลิเคชั่น) ในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมทดสอบระบบติดตามทุ่นผูกเรือ (แอปพลิเคชั่น) ในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยาทางทะเล (สทช.4) หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเกาะพะงัน (เกาะเต่า) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ครูสอนดำน้ำ และเรือท่องเที่ยวรอบเกาะ ดำเนินการทดสอบระบบติดตามทุ่นผูกเรือ (แอปพลิเคชั่น) ในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เรือท่องเที่ยวดำน้ำ และเรือประมงพื้นบ้าน ให้มีการใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์และการเสียหายหรือสูญหายของทุ่นผูกเรือ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะนำข้อมูลเพื่อไปประกอบการของบประมาณในปีต่อไป