ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่ประจำเรือท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล ณ ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เป็นผู้แทนกรมกล่าวรายงานความเป็นมา การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจการ และมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเลในพื้นที่จังหสัดชลบุรี โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำเรือจะต้องเข้ารับและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อนำไปประกอบเป็นหลักฐานยื่นขออนุญาตกับเมืองพัทยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 18 ราย ผู้ควบคุมเรือ 18 ราย และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ 18 คน รวม 54 คน จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน (22-23 ธันวาคม 2564)