ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ปลูกฟื้นฟูปะการัง และปล่อยหอยมือเสือ

ร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ปลูกฟื้นฟูปะการัง และปล่อยหอยมือเสือ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ได้ร่วมหารือกับ ทัพเรือภาคที่ 1 ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ปลูกฟื้นฟูปะการัง และปล่อยหอยมือเสือ ในการจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ในห้วงวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกิจกรรม วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร จ.ชลบุรี รวมทั้งได้ลงสำรวจแนวปะการังที่จะดำน้ำเก็บขยะ ปลูกฟื้นฟูปะการัง ปล่อยหอยมือเสือ บริเวณอ่าวใกล้กับท่าเทียบเรือเขาหมาจอ และบริเวณเกาะหมึก จ.ชลบุรี ทั้งนี้ จะได้นำมาจัดทำรายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพิจารณาเห็นชอบ ในส่วนการปฏิบัติก่อนถึงวันจัดกิจกรรมหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป