ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งทุ่นและจัดทำประวัติทุ่นผูกเรือ พื้นที่จังหวัดกระบี่

ร่วมดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งทุ่นและจัดทำประวัติทุ่นผูกเรือ พื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.10 ดำเนินการตรวจสอบการติดตั้งทุ่นและจัดทำประวัติทุ่นผูกเรือประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เกาะบูบู เกาะปู เกาะจัม และเกาะงั่ง จังหวัดกระบี่ จำนวน 19 จุด เพื่อนำข้อมูลไปลงในระบบติดตามทุ่น Buoy Smart Application สำหรับใช้ในการติดตามทุ่น โดยผลการตรวจสอบพบว่าการติดตั้งทุ่นไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตกับกรมเจ้าท่า และไม่เป็นไปตามพื้นที่ที่กอท.เสนอ เนื่องจากมีการย้ายจุดติดตั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 4 จุด จากพื้นที่คลองลิกีไปพื้นที่เกาะปู และอยู่ห่างฝั่ง 2 กิโลเมตร และมีการสูญหายในพื้นที่เกาะงั่ง จำนวน 1 จุด ทั้งนี้ กอท.จะแจ้งคณะกรรมการตรวจรับทราบต่อไป