ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอข้อมูลผลการนำวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ.

นำเสนอข้อมูลผลการนำวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ.

วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2565 กองอนุรักษ์​ทรัพยากร​ทางทะเล​ โดยนายไพทูล แพน​ชัยภูมิ​ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์​และกำหนดมาตรการจัดการ​ทรัพยากร​ทางทะเล​ ได้รับเชิญจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏบัติการภาคใต้  นำเสนอข้อมูลผลการนำวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า ที่กรม ทช. ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. นำไปวางเพื่อเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และเป็นวัสดุสำหรับปลูกฟื้นฟูปะการัง โดยนำไปจัดวางในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต เกาะไข่ จ.พังงา เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรี​ขันธ์​ และเกาะขาม จ.ชลบุรี มีผลการลงเกาะของตัวอ่อนและการเจริญเติบโตของปะการังที่นำไปปลูกได้ผลเป็นอย่างดี การนำเสนอในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่จัดทำโครงการ CSR เกี่ยวกับงานฟื้นฟูปะการังร่วมกับ กรม ทช. ได้รับทราบความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการฟื้นฟูปะการังโดยการจัดทำฐานลงเกาะที่ทำจากวัสดุฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า โดยมีนายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เข้าร่วมรับฟัง และยินดีให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการนำวัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าไปฟื้นฟูปะการังให้กับกรม ทช. ในพื้นที่ต่าง  ๆ ต่อไป