ประกาศมาตรการ 3 เกาะ
intro7
intro10
intro9

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

QR สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารกิจกรรม ชาว สทช.

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 8 พย 61 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดเเสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ เพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่

7 มกราคม 2562 ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จ.นครปฐม

ภาพประกอบ