ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบรุ่น นักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รุ่นที่ 1/2562 (อสทล.)

ทำเนียบรุ่น นักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รุ่นที่ 1/2562 (อสทล.)

โครงการดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตรดำน้ำ Open Water Diver ครั้งที่ 3/2561

ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2562

ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ และ บริเวณเกาะล้าน จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลด

ทำเนียบปี62รุ่นที่ 1-บีบอัด
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.50 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 167