ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบรุ่น นักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รุ่นที่ 2/2562 (อสทล.)

ทำเนียบรุ่น นักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รุ่นที่ 2/2562 (อสทล.)

โครงการดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตรดำน้ำ Open Water Diver ครั้งที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ และ บริเวณเกาะล้าน จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลด

ทำ เนียบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 165