ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบรุ่น นักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล Advanced Water Diver รุ่นที่ 1/2562 (อสทล.)

ทำเนียบรุ่น นักดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล Advanced Water Diver รุ่นที่ 1/2562 (อสทล.)

โครงการดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล หลักสูตรดำน้ำ Advanced Water Diver ครั้งที่ 1/2562

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2562

ณ พื้นที่ กรุงเทพฯ และ บริเวณเกาะล้าน จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลด

ทำเนียบ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 274