ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุม โครงสร้างและอัตรากำลัง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุม โครงสร้างและอัตรากำลัง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม โครงสร้างและอัตรากำลัง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ห้องประชุมสำนักปลัดบัญชีทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานมี่เกี่ยวข้องมาปรับแต่งร่างโครงสร้างและอัตรากำลังของ ศรชล. โดยมี พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธาน