ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลโดยการจัดวางเรือปลดประจำการเป็นแหล่งดำน้ำในพื้นที่เกาะหมา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลโดยการจัดวางเรือปลดประจำการเป็นแหล่งดำน้ำในพื้นที่เกาะหมา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 4 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์ ผอ.ศอทล​ กระบี่ สทช.7 เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลโดยการจัดวางเรือปลดประจำการเป็นแหล่งดำน้ำในพื้นที่เกาะหมา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ณ​ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน และได้ให้ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองและใช้ประโยชน์หลังการจัดวาง โครงการนี้ภาคเอกชนจังหวัดกระบี่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดำเนินการ