ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง รวมทั้งคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่เข้าพบหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง รวมทั้งคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 6 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทะเล สทช 7 ลงพื้นที่เข้าพบหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และหัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง รวมทั้งคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อหารือและประสานงานรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการจัดประชุมจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนและบูรณาการการทำงานร่วมตามแผนอนุรักษ์พะยูนจังหวัดตรัง ที่จะจัดทำขึ้น รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาพะยูนและแหล่งอาศัยพะยูนในพื้นที่เร่งด่วนของจังหวัดตรัง