ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับเครือข่ายฟื้นฟูทรัพยากรปะการังเกี่ยวกับโอกาส ความท้าท้าย แนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับเครือข่ายฟื้นฟูทรัพยากรปะการังเกี่ยวกับโอกาส ความท้าท้าย แนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง

วันที่ 10 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผอ.ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับเครือข่ายฟื้นฟูทรัพยากรปะการังเกี่ยวกับโอกาส ความท้าท้าย แนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ในการเสวนาในครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ.วีนิไทย มีผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้แทนชุมชนและภาคเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแผนงานแนวทางที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่จะนำไปสู่ทิศทางการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปะการังของอาสามัคร ผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้าร่วม รวมทั้งชี้แจงข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูปะการังให้กับเครือข่ายที่เข้าร่วม