ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2563 โดยสำรวจในพื้นที่แนวปะการังด้านหน้าเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2563  โดยสำรวจในพื้นที่แนวปะการังด้านหน้าเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามแผนงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2563  โดยสำรวจในพื้นที่แนวปะการังด้านหน้าเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พื้นที่ตามแผน 20 ไร่ โดยการสำรวจปะการังพื้นที่มีสภาพเหมาะสม มีเศษปะการังที่แตกหักกระจายอยู่ทั่วบริเวณ และได้กำหนดวิธีการปลูกใช้ฐานโครงเหล็กและวัสดุคอนกรีตจัดวางในพื้นที่ว่างของแนวปะการัง