ข่าวประชาสัมพันธ์

เดินหน้าฟื้นฟูปะการัง เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เดินหน้าฟื้นฟูปะการัง เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะใช้สำหรับการทดลองปลูกฟื้นฟูปะการังโดยใช้วัสดุลูกถ้วยไฟฟ้าสำหรับทำฐานปลูกปะการังและให้ตัวอ่อนปะการังลงเกาะรวมทั้งติดตามผลการทดลองฟื้นฟูปะการังโดยใช้ วัสดุดังกล่าวที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านั้นในพื้นที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบื้องต้นมีการวางแผนร่วมกัน จะนำวัสดุมาขยายผลเพิ่มเติม ซึ่งในพื้นที่แนวปะการัง เกาะทะลุมีความเหมาะสม ที่จะดำเนินการฟื้นฟูปะการังด้วยวัสดุดังกล่าว