ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดและวิธีการปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2563 ในพื้นที่อ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดและวิธีการปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2563 ในพื้นที่อ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 21 มีนาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.6 พร้อมด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกันสำรวจพื้นที่และกำหนดจุดและวิธีการปลูกฟื้นฟูปะการัง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2563 ในพื้นที่อ่าวสยาม เกาะราชาใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พื้นที่ปลูกเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 10 ไร่ จากการสำรวจสภาพพื้นที่และชนิดปะการังเหมาะกับการเลือกวิธีปลูกบนวัสดุฐานบล็อกคอนกรีต โครงเหล็กโดยการวางวัสดุบนพื้นทรายและซากปะการังตายซึ่งแทรกระหว่างแนวปะการัง
ในสัดส่วน 50:50