ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุม Tabletop Exercises (ครั้งที่ 2) เพื่อซักซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุม Tabletop Exercises (ครั้งที่ 2) เพื่อซักซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol)

 วันที่ 20 เมษายน 2563  ส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุม Tabletop Exercises (ครั้งที่ 2) เพื่อซักซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol) โดยมีนายปิ่นสักส์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการังชั้น 6 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 การประชุมในครั้งนี้ ได้กำหนดเหตุการณ์เสมือนจริงขึ้นมาและได้บูรณาการร่วมกับทาง สวพ. และ กอช. เพื่อให้เห็นลักษณะขั้นตอนของการดำเนินงาน เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการกรอกข้อมูลของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลเพื่อจะได้นำมาปรับในการปฏิบัติงานต่อไป