ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.รับมอบวัสดุคอนกรีตรูปแบบปะการังธรรมชาติ และนำไปจัดวางในทะเลพื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต บริเวณอ่าวพลับพลา เกาะราชาใหญ่จำนวน 12 ชุด

กอท.รับมอบวัสดุคอนกรีตรูปแบบปะการังธรรมชาติ และนำไปจัดวางในทะเลพื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต บริเวณอ่าวพลับพลา เกาะราชาใหญ่จำนวน 12 ชุด

วันที่  9-10 พฤษภาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วย จนท.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.6 รับมอบวัสดุคอนกรีตรูปแบบปะการังธรรมชาติเพื่อนำไปทดลองเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด และนำไปจัดวางในทะเลพื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต บริเวณอ่าวพลับพลา เกาะราชาใหญ่จำนวน 12 ชุด ซึ่งจะมีการจัดวางเป็นรูปแบบตามความเหมาะสมและจะดำเนินการติดตามผลการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังเป็นระยะต่อไป