ข่าวประชาสัมพันธ์

กอท.ร่วมร่วมจัดวางปะการังเทียมบริเวณพื้นที่เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 510 แท่งฐานทุ่นแสดงตำแหน่ง จำนวน 4 ชุด

กอท.ร่วมร่วมจัดวางปะการังเทียมบริเวณพื้นที่เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 510 แท่งฐานทุ่นแสดงตำแหน่ง จำนวน 4 ชุด

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) และผู้ควบคุมการจัดวางในทะเลร่วมจัดวางปะการังเทียมบริเวณพื้นที่เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 510 แท่งฐานทุ่นแสดงตำแหน่ง จำนวน 4 ชุด ตามสัญญาจ้างเลขที่ สลก. 2/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โครงการจ้างจัดทำและวางปะการังเทียม  เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์