ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการรับรองผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการรับรองผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผอ.ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายชาญวิทย์​ กันยา ผอ.กองกฎหมาย ได้ร่วมหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการรับรองผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ และความร่วมมือในด้านอื่นตามที่ รมต.ทส.มีข้อสั่งการ กับผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมกรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีนายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธาน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมการท่องเที่ยวร่วมหารือ เป็นการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว จากการหารือทั้งสองหน่วยงานจะร่วมร่างหลักเกณฑ์และมาตรฐานหน่วยงานที่จะรับรองผู้ควบคุมดำน้ำและครูสอนดำน้ำ และแนวทางปฏิบัติการนำหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยว รวมทั้งจะแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมในการลงนามบันทึกข้อตกลง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สิ้นสุด ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป