ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมแนวทางการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

ร่วมประชุมแนวทางการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สวพ. ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแนวทางการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยในวาระการประชุมมีการพิจารณาเสนอวาระการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยที่ประชุมได้เสนอ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรม  และขอให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ในการนี้ อทช. ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ด้านอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง จะต้องเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การจัดกิจกรรมและถวายรายงานผลการดำเนินโครงการขณะเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ