ข่าวเด่น

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพาน้องหญ้าทะเลไปเที่ยว ภายใต้โครงการ YOUTH SDGS 2022 GLOBAL GOALS THAILAND SESSION 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จำนวน 52 คน

  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมพาน้องหญ้าทะเลไปเที่ยว ภายใต้โครงการ YOUTH SDGS 2022 GLOBAL GOALS THAILAND SESSION 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จำนวน 52 คน

  วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 • ตัวแทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

  ตัวแทนศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 • คุณภาพน้ำทะเล

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง