ข่าวเด่น

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หาดในยาง และอ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูง พร้อมทั้งติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล

  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน หาดในยาง และอ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจวัดความเป็นกรดของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูง พร้อมทั้งติดตามสภาพแวดล้อมทางทะเล

  วันที่ 20-22 มีนาคม 2567

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณแหลมอ่าวอ่างและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระนอง บริเวณโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ( แลนด์บริดจ์)

  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณแหลมอ่าวอ่างและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดระนอง บริเวณโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ( แลนด์บริดจ์)

  ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2567

 • ข่าวสาร ทช.

  คุณภาพน้ำทะเล

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  icon-tcnews.png

  กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

  ระบบสารสนเทศ โครงการสำคัญ ทั้งหมด

  icon-waves.svg

  เหตุการณ์สำคัญ/ คลื่นประจำวัน