ข่าวเด่น

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ให้การต้อนรับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสหกรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต ในการมาทัศนศึกษานอกสถานที่

  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

 • นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

  นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 2 จำนวน 57 คน ในโอกาสที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต

  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

 • คุณภาพน้ำทะเล

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง