เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน” เดิมเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล  ชายฝั่งทะเล  และป่าชายเลน เดิมชื่อ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต สังกัดกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ต่อมาได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  สาขาชีววิทยาทางทะเล ระหว่างรัฐบาลแห่งอาณาจักรไทย  และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรแดนมาร์ค เมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๑๑  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่  ๑5  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๕  ปัจจุบันสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต บริเวณแหลมพันวา ถ.อ่าวมะขาม-แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีพื้นที่ ประมาณ ๕๒ ไร่

 

Phuket Marine Biological Center (PMBC) was established under a bilateral agreement between the governments of Thailand and Denmark after the 5th Thai-Danish Expedition in the Andaman Sea off the coast of Thailand in 1966. The first bilateral agreement was signed by the governments of Thailand and Denmark on October 16th, 1968. This was followed by a 2ndagreement, and then a 3rd agreement which ended in 1983 with a reduced contribution from the Danish government. The latest 5 year cooperation between the two governments was issued for 1996–2000. The Center was transferred from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Co-operatives to the Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment, in accordance with the Thai government agency reform of October 3rd, 2002. PMBC is located at the southeast tip of Phuket Island, at Panwa Cape, in Muang District, of Phuket Province. It covers an area of 8.4 hectares.

 

วีดีโอแนะนำศูนย์วิจัยฯ

ENGLISH         

http://www.youtube.com/watch?v=d0gHecxz8oE

THAILAND      

https://www.youtube.com/watch?v=pqI6NFVsklM