เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน หรือ ศวอบ. มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างคณะนักวิทยาศาสตร์เดนมาร์กและคณะนักวิทยาศาสตร์ไทยในการสำรวจร่วมไทย-เดนมาร์ก ครั้งที่ 5 (The Fifth Thai-Danish Expedition) บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของไทยในมหาสมุทรอินเดียในปี พ.ศ. 2509 ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสาขาชีววิทยาทางทะเล ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ และได้เปิดดำเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2514 ภายใต้ชื่อศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center) มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ ๑5 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล เมื่อ พ.ศ. 2534 เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 เปลี่ยนเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน หรือ ศวทม. และเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อ 30 กันยายน 2562 ปัจจุบันสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต บริเวณแหลมพันวา ถ.อ่าวมะขาม-แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีพื้นที่ ประมาณ ๕๒ ไร่

 

Phuket Marine Biological Center (PMBC) was established under a bilateral agreement between the governments of Thailand and Denmark after the 5th Thai-Danish Expedition in the Andaman Sea, south western Thailand, in 1966. The first bilateral agreement was signed by the governments of Thailand and Denmark on October 11, 1968 and opened in 1971 (with officially opened on May 15, 1972). This was followed by a 2nd agreement, and then a 3rd agreement which ended in 1983 with a reduced contribution from the Danish government. The latest 5 years cooperation between the two governments was issued during 1996–2000. The Center was transferred from the Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Co-operatives, to the Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment, in accordance with the Thai government agency reform of October 3rd, 2002. PMBC is located at the southeast tip of Phuket Island at Panwa Cape in Vichit Subdistrict of Muang Phuket District, Phuket Province. It covers an area of 8.4 hectares.

 

วีดีโอแนะนำศูนย์วิจัยฯ

ENGLISH         

http://www.youtube.com/watch?v=d0gHecxz8oE

THAILAND      

https://www.youtube.com/watch?v=pqI6NFVsklM