เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน