เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน