ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

Marine and Coastal Resources Research Center (Upper Andaman Sea)

51 หมู่8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 E-mail:pmbc@dmcr.mail.go.th
076 391127

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม