ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริม ปี 2564 พื้นที่อ่าวบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 27 ไร่

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริม ปี 2564 พื้นที่อ่าวบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 27 ไร่

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ดำเนินการติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริม ปี 2564 พื้นที่อ่าวบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 27 ไร่ พบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปลูกกิ่งปะการังที่มีชีวิตบนฐานปะการังตายตามธรรมชาติ และบนโครงเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 43,200 โคโลนี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้วางแนวทุ่นลอยแสดงแนวเขตพื้นที่และได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริมทั้ง 3 พื้นที่ เพื่อใช้ในการติดตามต่อไป