ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าหญ้า เกยตื้น ณ หาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าหญ้า เกยตื้น ณ หาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการช่วยเหลือเต่าหญ้า ความยาวกระดองยาว 63 เซนติเมตร น้ำหนักตัว 35 กิโลกรัม โตเต็มวัย เพศเมีย เกยตื้น ณ หาดท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยพบว่าเต่ามีสภาพอาการอ่อนแรง  พบบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบพายด้านซ้ายมีลักษณะรอยรัดลึกเกิดเนื้อตายและอักเสบโดยรอบใบพาย เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จึงพิจารณาทำการตัดใบพายส่วนที่เกิดเนื้อตายออกเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน โดยเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ได้ทำการรักษาประคองอาการ ให้สารน้ำ เตรียมพร้อมตัวเต่าสำหรับการผ่าตัด และได้ทำการผ่าตัดใบพายข้างซ้ายออกในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จ เต่าสามารถฟื้นตัวได้ดี แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการติดตามอาการต่อไปอย่างใกล้ชิด