ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากโลมาฟราเซอร์ (Fraser's dolphin) เกยตื้นที่เกาะพยาม จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากโลมาฟราเซอร์ (Fraser's dolphin) เกยตื้นที่เกาะพยาม จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากโลมาฟราเซอร์ (Fraser’s dolphin) เกยตื้นที่เกาะพยาม จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในสถานการณ์โควิด 19 ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำซากมาผ่าชันสูตรได้โดยทันทีจึงประสานงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ฝากแช่แข็งในพื้นที่จังหวัดระนอง แล้วจึงนำส่งซากดังกล่าวมาชันสูตรที่ ศวอบ. ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ผลการชันสูตรพบเป็นโลมาฟราเซอร์ เพศผู้ ความยาว 222 เซนติเมตร วัยรุ่น ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับผอม ลักษณะซากเริ่มเน่า พบรอยช้ำใต้ผิวหนังบริเวณใต้คาง พบการกร่อนของฟันล่างจำนวน 15 คู่ ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของรอยช้ำ บริเวณเมล่อน (Melon) ด้านหน้าพบรอยช้ำ บริเวณกะโหลกศีรษะด้านท้ายทอยไปจนถึงเบ้าตาด้านซ้ายพบการแตกร้าว ส่วนของสมองพบภาวะคั่งเลือด คาดว่าเกิดจากการกระแทกกับของแข็งไม่มีคม ส่วนของรอยโรคพบการอักเสบของปอด และพบพยาธิตัวกลมขนาดความยาวประมาณ 2 เซนติเมตรอัดแน่นในแขนงหลอดลม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดกั้นของระบบทางเดินหายใจ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณปอดขยายขนาดและมีเลือดคั่ง หัวใจขยายขนาดใหญ่ขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจซีด พบภาวะขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ และส่วนของม้ามพบการอักเสบติดเชื้อและมีขนาดหดเล็กลง สันนิษฐานสาเหตุการตายมาจากภาวะช็อคจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว โดยคาดว่ามาจากการถูกกระแทกโดยของแข็งไม่มีคมบริเวณส่วนของกระโหลก ร่วมกับอาการป่วยตามธรรมชาติ