ข่าวประชาสัมพันธ์

พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล จำนวน 1 หลุม

พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล จำนวน 1 หลุม

       วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากผู้จัดการบริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล จำนวน 1 หลุม จากการเข้าตรวจสอบพบว่า มีการวางไข่ของเต่าทะเลไม่ทราบชนิด จำนวนไข่ 97 ฟอง และเนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีน้ำทะเลเข้าท่วมถึงหลุม ไข่และมีผักบุ้งทะเลจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อไข่เต่าทะเล เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จึงรีบดำเนินการขุดเพื่อตรวจสอบสภาพของไข่เต่าและย้ายอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่บริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์(ภูเก็ต) จำกัด จัดทำคอกกั้นเพื่อป้องกันศัตรูทางธรรมชาติพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิด 2 หัว ไว้ที่หลุมไข่ดังกล่าว