ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรม ทช. ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด 2 หัว สำหรับหลุมไข่เต่าทะเลไม่ทราบชนิดจำนวน 3 หลุม จากการรับแจ้งของชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณชายหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรม ทช. ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด 2 หัว สำหรับหลุมไข่เต่าทะเลไม่ทราบชนิดจำนวน 3 หลุม จากการรับแจ้งของชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณชายหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรม ทช. ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด 2 หัว สำหรับหลุมไข่เต่าทะเลไม่ทราบชนิดจำนวน 3 หลุม จากการรับแจ้งของชาวบ้านในพื้นที่ บริเวณชายหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อใช้ในการติดตามการพัฒนาการของไข่เต่าทะเลตามหลักวิชาการต่อไป ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการฟักไข่ เช่น ขยะ วัชพืช การขึ้นลงของระดับน้ำทะเล