ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง ว่าบริเวณชายหาดป่าตองเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง ว่าบริเวณชายหาดป่าตองเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง ว่าบริเวณชายหาดป่าตองเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จึงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 6 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งมีระยะทาง 2 กิโลเมตร จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าความเค็มมีค่า 30-31 พีพีที อุณหภูมิน้ำทะเล 30.2-31.1 องศาเซลเซียล  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.20-8.64 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.99-10.42 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมกลุ่มเพนเนต สกุล Eunotogramma เป็นสกุลเด่น จากการสอบถามผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้แจ้งว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเริ่มพบเห็นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 อีกทั้งไม่พบการของตายของสัตว์น้ำในพื้นที่แจ้งเหตุและบริเวณใกล้เคียง ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป