ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า บริเวณพื้นที่อ่าวโลมา บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า บริเวณพื้นที่อ่าวโลมา บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า จากการรับแจ้งของเจ้าหน้าที่บริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่อ่าวโลมา พิกัด 07° 45’22” N 98° 28’35” E เบื้องต้นพบไข่เต่ามีลักษณะสีขาวขุ่น มีการพัฒนาของตัวอ่อน จึงดำเนินการจัดทำคอกกั้นและวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลท่วมรังไข่เต่าและติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ชนิด 2 หัว  เพื่อใช้ในการติดตามการพัฒนาการของไข่เต่าทะเลตามหลักวิชาการต่อไป ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการฟักไข่ เช่น ขยะ วัชพืช การขึ้นลงของระดับน้ำทะเลและเฝ้าระวังการฟักของไข่เต่าทะเลต่อไป