ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการชันสูตรซากฉลามวาฬเกยตื้น ณ บริเวณเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายงานผลการชันสูตรซากฉลามวาฬเกยตื้น ณ บริเวณเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ขอรายงานผลการชันสูตรซากฉลามวาฬเกยตื้น ณ บริเวณเกาะเฮ (พิกัดละติจูด 7.75470 ลองจิจูด 98.375132) จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผลการชันสูตรพบเป็นฉลามวาฬเพศผู้ ความยาวลำตัว 4.8 เมตร วัยเด็ก สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังภายนอกลอกหลุด พบรอยลักษณะคล้ายรอยเชือกที่บริเวณช่วงอกระหว่างครีบอก ความกว้างรอยรัด 1 เซนติเมตร ภายในกระเพาะพบอาหารตามธรรมชาติและพบขยะพลาสติกแข็งประเภทปลอกปากกาจำนวน 1 ชิ้น ภายในลำไส้พบอาหารตามธรรมชาติ อวัยวะภายในมีสภาพเน่า ไม่พบรอยโรค จึงคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้มาจากสาเหตุตามธรรมชาติ โดยไม่สามารถระบุปัจจัยได้แน่ชัดเนื่องจากสภาพซากเน่ามาก