ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท ถึงแนวทางการเฝ้าระวัง การดูแลหลุมไข่เต่า

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท ถึงแนวทางการเฝ้าระวัง การดูแลหลุมไข่เต่า

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่บริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท ถึงแนวทางการเฝ้าระวัง การดูแลหลุมไข่เต่า และสถานที่ในการสร้างบ่ออนุบาลเต่าทะเลบนพื้นที่เกาะไม้ท่อนในอนาคต เนื่องจากพื้นที่เกาะไม้ท่อนเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่อย่างต่อเนื่อง พร้อมได้เข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า จากการรับแจ้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริเวณพื้นที่อ่าวโลมา พิกัด 07° 45’22” N 98° 28’35” E เพื่อบันทึกอุณหภูมิหลุมไข่เต่า สำหรับใช้ในการติดตามการพัฒนาการของไข่เต่าทะเลตามหลักวิชาการ