ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ได้ประสานกับผู้จัดการบริษัทฮันนิมูน ไพรเวท ไอซ์แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมไม้ท่อนรีสอร์ท บนเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต เพื่อเข้าตรวจสอบหลุมไข่เต่า ที่ได้รับการแจ้งพบ  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริเวณพื้นที่อ่าวโลมา พิกัด 07° 45’22” N 98° 28’35” E เบื้องต้นพบว่ามีลูกเต่าทยอยฟักตามธรรมชาติลงทะเลในคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จากการตรวจนับเปลือกไข่ พบว่าไข่ทั้งหมด 72 ฟอง ฟักลงทะเล 61 ตัว ลูกเต่ามีถุงไข่แดงไม่สามารถลงทะเลได้ 1 ตัว ตายคาหลุม 4 ตัว ตายคาไข่ 5 ตัว ไข่ไม่มีน้ำเชื้อ 1 ฟอง อัตราการฟักคิดเป็น 84.22 % และในบริเวณใกล้กันตรวจพบหลุมที่แม่เต่าวางไข่ จำนวน 1 รัง ลักษณะน้ำทะเลท่วมถึง จึงทำการตรวจสอบ พบว่าไข่ได้รับความเสียหาย จำนวน 95 ฟอง