ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการชันสูตรซากโลมาเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซากโลมาเกยตื้นบริเวณชายหาดในทอน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รายงานผลการชันสูตรซากโลมาเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ซากโลมาเกยตื้นบริเวณชายหาดในทอน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ขอรายงานผลการชันสูตรซากโลมาเกยตื้น โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถว่าพบซากโลมาเกยตื้นบริเวณชายหาดในทอน อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ ศวอบ. ตรวจสอบและชันสูตรซากพบว่าเป็นโลมาหลังโหนก ความยาวลำตัว 230 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม อยู่ช่วงโตเต็มวัย เพศเมีย สภาพซากเน่ามาก ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับปกติ ภายนอกพบบาดแผลจากฉลามซึ่งเกิดหลังการเสียชีวิต ภายในช่องปากพบการสึกกร่อนของฟันซึ่งบ่งบอกว่าโลมามีอายุมาก ภายในกระเพาะพบอาหารตามธรรมชาติซึ่งบ่งชี้ว่าโลมาสามารถหากินได้ตามปกติก่อนการเสียชีวิต จึงสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าเกิดจากการหมดอายุขัยตามธรรมชาติ