ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันกองทัพเรือ ประจำปี 2564” ทัพเรือภาค 3 จังหวัดภูเก็ต

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันกองทัพเรือ ประจำปี 2564” ทัพเรือภาค 3 จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสัตว์ทะเลหายาก สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เข้าร่วมได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันกองทัพเรือ ประจำปี 2564” ทัพเรือภาค 3 จังหวัดภูเก็ต  ในงานมีพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน และปล่อยเต่าตนุคืนสู่ทะเลเนื่องในวันกองทัพเรือ